ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน VU Hackathon 2022

ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน VU Hackathon 2022: Technology & Innovation for the Future of KORAT Wellness City เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคตของโคราชเมืองสุขภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุขเอกสารแนบ