๑๗ พ.ย. ๖๕ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Universiti Teknology MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย

                            ๑๗ พ.ย. ๖๕ ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Universiti Teknology MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซียเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ในความดูแลของวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ มี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายธีระ จันทิปะ หน.สำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ  นำชมโดย อ.บุญเลิศ จันทระ นักวิชาการสถาบันฯ เป็นวิทยากรนำชมและให้ความรู้
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล