๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://fb.watch/irbuARffei/