สถาบันทักษิณคดีศึกษา ยินดีต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาและร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ เช่น การทำขนม และ การละเล่นพื้นเมืองภาคใต้

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ยินดียิ่งที่ได่ต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาและร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ เช่น การทำเรียนรู้วิธีทำขนมโค ขนมน้ำแข็งบอก และ การละเล่นพื้นเมืองภาคใต้ เช่น หมากหลุม(หมากขุม) เดินกะลา