๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ยินดีต้อนรับคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

โรงเรียนวัดบ่อล้อ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านมูหลง อ.ยะหริ่ง จ.ยะลา