สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา และสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ทอดกฐินทางน้ำวัดแหลมพ้อ จังหวัดสงขลา
ยินดีต้อนรับ ท่านเขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดี และ วิจิตรศิลป์
๒๖ ตุลาคม ๖๕ การประชุมการเตรียมการจัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมงานทอดกฐินวัดหัวเตย ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ยินดีต้อนรับอธิการบดี และคณะ จาก Universitas Muria Kudus (UMK) ประเทศอินโดนีเซีย
การจัดการประชุมสรุปผลตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ๆ ให้กับประชาชนตำบลเกาะยอ ณ ห้องประชุมบ้านชูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แถลงข่าวการจัดงานล่องเรือทอดกฐินวันลอยกระทง วัดแหลมพ้อ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ขอเชิญร่วมงาน "สืบสานประเพณีลากพระทางน้ำ และเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ร่วมจัดนิทรรศการในงานTSU Innovations Fair 2022 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
งานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา
ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๖๕
สืบสานงานบุญเดือนสิบ โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา รายการ "ยินดีมีเรื่อง"
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรม TSU Social Innovations Fair 2022
เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบสืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา
ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดมิสแกรนด์สงขลา ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา
สัมมนาวิชาการด้านชาติพันธุ์และจีโนมมนุษย์ในภาคใต้ของประเทศไทย ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565
เชิญเข้าร่วมสัมมนา "Thailand Quality Award Winner Conference 2021"
เสวนา ภูมิปัญญาอาหารปักษ์ใต้ อาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
ร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards) หรือ TMVS ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (ลานอาศรมศิลปกรรมทักษิณ )
งานเสวนา " เล่าเรื่องโนราจาก ผืนดินถิ่นกำเนิด สู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ"
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมนำชีวิต กล่อมเกลาจิต สร้างสรรค์ชีวิตและสังคม
ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับเกียติเข้าร่วมการบันทึกเสียง Podcast ในหัวข้อเสวนาเรื่อง สารทเดือนสิบ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินท์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของประเพ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล