ต้อนรับคณะนักเรียนจาก โรงเรียนวัดโคกสมานคุณวิทยา จังหวัดสงขลา
๑๗ พ.ย. ๖๕ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Universiti Teknology MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนทวีรัตน์ จ.สงขลา
ต้อนรับคณะทำงานศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ยินดีต้อนรับ คุณปิยะนุช ศกุนตนาค ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ทบ.สาขา ทภ.4 และ คณะ
โครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ
ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ภาพบรรยากาศงาน "สืบสานประเพณีลากพระทางน้ำ และเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์"
ต้อนรับคณะนักเรียนจาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี ทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ๖-๙ ตุลาคม ๖๕ จัดโดยศูนย์ภาษา ม.ทักษิณ
ภาพบางส่วนของการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เพื่อเตรียมการปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องจัดแสดง
ภาพกิจกรรมการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ต้อนรับ นายดนัย การพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิธีการทูต กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
ต้อนรับคณะ จาก สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร และ คณะจากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา
ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ
๙ กันยายน ๒๕๖๕ ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
๕-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียน และ หน่วยงานต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ยินดีต้อนรับ พล.ต.ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด ฮูไซมี ซับบรี ผบ.พล.ร.2 มซ.พร้อม Datin Hjh Rosilawati binti Ahmad Tajri ภริยา และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ๕ กันยายน ๒๕๖๕
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ๒๕๖๔
ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้มีการประชุมร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระประชุมในเรื่องการร่วมจัดประเพณีบุญสารทเดือนสิบปี 2565
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครู จากวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนบ้านบางมะรวด จังหวัดปัตตานี เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยินดีต้อนรับคณะนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จังหวัดตรัง เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนเทศบาล ๔ คลองเรียน จ.สงขลา เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาคณะครุและนักเรียน จากโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพบรรยากาศการจัดงานเลี้ยงวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ จัดโดยมิสแกรนด์สงขลา
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะนักศึกษาชาวต่างประเทศ นำโดย ผศ.ดร.นพเก้า​ ณ.​พัทลุง​ ผู้ช่วยคณบดี​ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์​ คณะศึกษา​ศาสตร์​ ม.ทักษิณ​
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สัมมนาวิชาการด้านชาติพันธุ์และจีโนมมนุษย์ในภาคใต้ของประเทศไทย
ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรติจากการประชุม PATA Destination Marketing Forum 2022 (PDMF 2022)
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology ประเทศมาเลเซีย โดยหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา